Jak správně zakreslit zemědělské parcely na Portálu farmáře

Zemědělské parcely slouží farmářům k pojmenování pozemku a k zavedení osevního postupu. V případě, že na 1 DPB je založena 1 parcela, není nutné parcelu zakreslovat - zákres se přebírá ze zákresu DPB. Zákres parcely má smysl pouze v případě, že na jednom DPB je založeno více parcel.

Číst dál

Export záznamů onemocnění do deníku nemocí a léčení

Program Evidence skotu nově umožňuje odeslat data do webové aplikace Deník nemocí a léčení, která je k dispozici uživatelům na stránkách ČMSCH.

Číst dál

Hlášení porodní hmotnosti turů

Od března letošního roku lze do ÚE zaznamenávat nepovinný údaj o porodní hmotnosti turů. Do programu Evidence skotu byl doplněn nový kód události „10“. Při záznamu narození telat lze pak automaticky generovat i příslušný pohyb pro ústřední evidenci.

Jak omezit používání pesticidů

V roce 2014 jsme pod vedením prof. Ing. RNDr. František Kocourka, CSc. vyvinuli systém, který posuzuje "opodstatněnost" použití  pesticidů na polních plodinách. Systém byl později rozšířen pro herbicidy a pro ovoce a zeleninu. Projekt získal 1. cenu Technologické agentury České republiky za rok 2014 v kategorii "Řešení za kvalitu života". Podívejte se na video!

Číst dál