Agronom®

Nejpoužívanější agronomický software v ČR

Zjednoduší veškeré činnosti spojené s agronomickou evidencí

 

Náš agronomický software pomohl uspět při desítkách tisíc kontrol ze strany státních orgánů. Nenabízíme jen agronomický evidenční software, ale celé stavebnicové řešení pro usnadnění práce nejen agronomů. Veškeré své agronomické záznamy můžete zobrazovat na mapě a v naší nové mobilní aplikaci.

Program Agronom® obsahuje agronomické evidence a propracovaný systém kontrol agrotechnických opatření na legislativní normy a předpisy. Součástí jsou i katalogy hnojiv a ochranných prostředků, které jsou neustále aktualizovány. 

Aplikace AG Tracker - veškeré údaje z programu AGRONOM® si můžete zobrazovat v mobilní aplikaci. V terénu je možné zadávat osev i údaje o ochraně a hnojení. Díky tomu vedete agronomickou evidenci kdykoliv a kdekoliv.

 

Agronomická evidence je jednoduchá a rychlá

Program umožňuje evidenci osevů, hnojení, ochrany, sklizně a provedené práce. Díky hromadným záznamům (na plodinu, vybrané bloky, apod.) je práce velice efektivní.

Hlídáme nitrátovou směrnici

Program Vás upozorní na porušení nitrátové směrnice, a to dokonce i zpětně při změnách parametrů produkčního bloku.

kontrolujeme POUŽITÍ přípravků na ochranu rostlin

U veškerých záznamů ochrany jsou před uložením kontrolovány registrace přípravků, plodina, škodlivý organismus, maximální dávka atd. Samozřejmostí je respektování pásem u vody, oblasti obyvatel, atd. Na porušení většiny předpisů Vás program včas upozorní.

 

Nenakupujte přípravky na ochranu zbytečně

Část programu "Modelace přípravků na ochranu rostlin" Vám umožní připravit nákup tak, abyste objednávali jen skutečně potřebné množství. Při výpočtu potřebného množství jsou respektována ochranná pásma a použitá technika.

Vizualizace dat na mapě

Mapový modul Vám zobrazí například osevní postupy nebo zásobenost dusíkem. Mapový modul máte přístupný i ve své mobilní aplikaci a pomocí něho můžete rychle zobrazovat veškeré agrozáznamy pro vybraný produkční blok. Můžete si zobrazit různé mapové vrstvy.

Rodinné farmy i holdingy

Program Agronom® je vyvíjen tak, aby byl vhodný jak pro malé rodinné farmy, tak pro obrovské holdingy. Můžete sdílet společně sklady a techniku. Nebo můžete mít komplexní přehled o všech farmách v holdingu. Je také možné pracovat pouze s vybranými farmami.

Sklady

Program Agronom® umožňuje vedení skladové evidence a zároveň vede evidenci "od vidlí po vidličku". V modulu sklady můžete evidovat dodavatele, cenu, ale pokud je třeba i šarži. Každé vydané množství je evidováno na blok a plodinu. Lze tak lehce zdokumentovat celý výrobní proces. V případě rodinných firem nebo holdingů lze pracovat se "sdílenými sklady".

Ušetřete si, využijte AG Tracker

Propojením se službou AG Tracker získáte podklady o provedených agrotechnických opatřeních pro zápis do evidence. Veškeré operace prováděny technikou na půdních blocích jsou kategorizovány (osev, hnojení, ochrana, ...) a slouží tak jako podklad pro záznamy do programu. Stačí pak jen zadat údaje o použitých hnojivech, ochraně, sklizeném množství, případně osetém množství a evidence je hotova. Rychleji to snad ani nejde.

Vše máte stále aktuální

Automaticky se také aktualizuje katalog hnojiv a katalog přípravků na ochranu rostlin. Z portálu farmáře se automaticky aktualizují údaje o blocích a zemědělských parcelách, závazcích AEKO, AZZP a dalších. Zároveň nikdy neztratíte návaznost, pokud dojde k přečíslování bloků.

Sledujte detailně sklizeň, využijte data z pastvy

Pro detailní sledování sklizně slouží program Sklizeň a vážní deník. Pokud chcete sledovat produkci statkových hnojiv na pastvě, pak stačí propojit se software Pastevní deník. Údaje z programu Agronom® můžete také použít pro sestavování vratky spotřební daně v programu Zelená nafta.

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.