Objednávka dat KN pro rok 2023

V systému je možné potvrzovat objednávky na data katastru nemovitostí pro rok 2023. Potvrzení objednávky provedete:

Objednání dat KN na rok 2023 ve stejném rozsahu dat

Pokud jste data KN již odebírali v roce 2022 a chcete pouze prodloužit odběr ve stejném rozsahu i pro rok 2023, v žádné případě neprovádějte storna stávajících objednávek a nevytvářejte je znovu, ale pouze prodlužte platnost stávajících objednávek dle následujícího postupu:

- Otevřete objednávkový formulář na data KN (úvodní obrazovka programu záložka „Aktualizace“, tlačítko „Objednávka dat KN“)

 - Na zobrazeném formuláři jsou objednávky ve stavu „Čeká na potvrzení ceny“, zde proveďte: „Potvrdit cenu“

- Kliknutím na „Potvrdit cenu“ odsouhlasíte cenu pro rok 2023 a prodloužíte platnost stávajících objednávek na rok 2023

- Po provedení objednávky dat se zobrazí volba: „Stáhnout doklad"

- Data je třeba co nejrychleji zaplatit, abyste je obdrželi v lednu 2023 co nejdříve (pokud máte odběr v lednu)


 

Přiobjednání dalších dat KN pro rok 2023

Pokud chcete např. doobjednat další katastrální území ke stávajícím, v žádném případě neprovádějte storno stávající objednávky (objednávek).

Postup:

- Otevřete objednávkový formulář na data KN (úvodní obrazovka programu záložka „Aktualizace“, tlačítko „Objednávka dat KN“)

- Na nově požadovaná data vytvořte novou objednávku volbou: „Přidat“ 

- Novou objednávku odešlete k výpočtu ceny

- Po výpočtu ceny se cena nově objednávaných dat sečte s cenou dat, která jste již v minulosti odebírali

- Na zobrazeném formuláři budou všechny objednávky ve stavu „Čeká na potvrzení ceny“

- Kliknutím na „Potvrdit cenu“ odsouhlasíte cenu pro rok 2023 pro všechny objednávky najednou

- Po provedení objednávky dat se zobrazí volba: „Stáhnout doklad“

- Data je třeba co nejrychleji zaplatit, abyste je obdrželi v lednu 2023 co nejdříve (pokud máte odběr v lednu) 


 

Změna dalších parametrů objednávek

Pokud potřebujete provést nějaké další změny v objednávkách, např. změnu režimu odběrů (stavová / změnová data), změny v termínech odběrů atd., pak je třeba tyto změny provádět před potvrzením ceny. Po potvrzení ceny již změny provádět nelze a objednávky jsou v tomto stavu platné pro rok 2023.

Postup:

- Otevřete objednávkový formulář na data KN (úvodní obrazovka programu záložka „Aktualizace“, tlačítko „Objednávka dat KN“)

- Stávající objednávku (objednávky) změníte volbou: „Upravit“

- Po editaci objednávky změny uložte

- Proveďte volbu: „Odeslat“ v horní liště základního formuláře

- Po výpočtu ceny se cena nově objednávaných dat sečte s cenou dat, která jste již v minulosti odebírali

- Na zobrazeném formuláři budou všechny objednávky ve stavu „Čeká na potvrzení ceny“

- Kliknutím na „Potvrdit cenu“ odsouhlasíte cenu pro rok 2023 pro všechny objednávky najednou

- Po provedení objednávky dat se zobrazí volba: „Stáhnout doklad“

- Data je třeba co nejrychleji zaplatit, abyste je obdrželi v lednu 2023 co nejdříve (pokud máte odběr v lednu)