Hospodářský registr skotu, ovcí nebo koz

Software, který Vám pomůže splnit všechny zákonné povinnosti při evidenci zvířat

HOSPODÁŘSKÉ REGISTRY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT

Jsou určeny k pohodlné a dynamické evidenci zvířat. Vedou agendu pohybů pro ústřední evidenci, zdravotní záznamy a vážení. Velice rychle lze rekonstruovat stav zvířat k libovolnému datu.

 

SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNÍ EVIDENCÍ

Odesílání hlášení pohybů, stahování chybníků, číslování zvířat při narození dle objednaných ušních známek, objednávky duplikátů, doplnění původů do ústřední evidence, kontrola stavu zvířat oproti ústřední evidenci apod. Umožňují tisk řady sumárních i detailních výstupů (zpětně k libovolnému datu), případně vytvářet vlastní uživatelské sestavy.

Výpočet VDJ

Program automaticky provádí výpočet VDJ podle nastavení kategorií odpovídajících různým programům (TOP – UP chov přežvýkavců, pastevní deník).

Vazba na Evidenci pastvy

Při propojení s Evidencí pastvy jsou automaticky aktualizovány stavy zvířat na pastvě.

Vážení

Přírůstky zvířat je možné sledovat pomocí záznamů o vážení. Automaticky jsou napočítávány krmné dny.

Zdravotní záznamy

Ze zákona vyplývá povinnost evidovat údaje o provedených vakcinacích a použitých léčivech. Program eviduje údaje o zdravotním stavu a provedených vyšetřeních i vakcinacích.

Stájový registr

Povinností každého chovatele je vedení stájového registru. Tento registr je programem generován automaticky na základě zadaných pohybů.

Sestavy, rozbory

Umožňuje tisk řady sumárních i detailních výstupů (zpětně k libovolnému datu), případně vytvářet vlastní uživatelské sestavy.

KONTROLA STAVU ZVÍŘAT OPROTI ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI

Dohledání rozdílů oproti stavu v ústřední evidenci s možností automatické opravy ve vlastních datech.

HLÁŠENÍ O POHYBECH ZVÍŘAT PRO ČMSCH

Na základě záznamů u jednotlivých zvířat je automaticky generováno hlášení pro ČMSCH. Certifikováno ČMSCH a.s. pro používání v České republice.

 

 

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.