Evidenční karta

Evidence majetkových podílů členů a nečlenů zemědělského družstva

 

Evidence oprávněných osob

Rozlišení různých kategorií (typů) osob. Záznam vzniku a zániku členství, právnické osoby.

Majetková účast

Vedení a rozlišení majetkové účasti jako například členský vklad, další majetkové podíly, pronajatý majetek. Sledování danění majetku při výdeji (restituce, transformace, …).

Pohyby majetku

Evidence veškerých pohybů majetku, prodejů, darování, dědictví. Výdeje majetku a výpočet vypořádacích podílů.

 

Splátkové kalendáře

Příprava a rozpočet splátek na libovolný počet let. Priorita výdeje majetku dle danění při výdeji. Hromadné odpisy splátek.

Valné hromady

Prezenční listiny pro valnou hromadu s výpočtem hlasů dle majetkové účasti. Možnost zaznamenání účasti a hlasování.

Dividendy a nájemné

Výpočet dividend (zúročení) či nájmů z vloženého majetku a jiné majetkové účasti. Hromadné výplaty s exporty pro banky a elektronické složenky České pošty.

 

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.