Produkce statkových hnojiv

Výpočet produkce statkových hnojiv na základě typu ustájení zvířat

Program akceptuje vyhlášku č. 377/2013 Sb. a její novelizace. Algoritmy výpočtu byly konzultovány s pracovníky Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Dokladujte správně hospodaření se statkovými hnojivy

Výstupy z programu slouží jako doklad o hospodaření se statkovými hnojivy při kontrolách správné zemědělské praxe. Program provádí výpočet produkce statkových hnojiv dle kategorií zvířat a způsobu jejich ustájení. Umožňuje nastavit parametry výpočtu na základě vlastních rozborů.

Rychlé a spolehlivé řešení hospodaření se statkovými hnojivy

Pro výpočet produkce statkových hnojiv stačí "nahrát" stavy zvířat z údajů centrální evidence a pro stáje zadat způsob ustájení. Pokud využíváte statková hnojiva pro bioplynovou stanici, pak zadáte množství odebírané produkce.

Výpočet skladovacích kapacit

Součástí programu je i výpočet potřebných skladovacích kapacit pro vypočítanou produkci statkových hnojiv.

Statková hnojiva pro aplikaci, měsíční množství, fugát a separát, ...

Jako výstup software získáte soupisy množství statkových hnojiv pro aplikaci po měsících s uvedením typu hnojiva, včetně obsahu živin. Program pracuje i s odběry do bioplynové stanice a umožňuje provádět výpočty při separaci kejdy na fugát a separát.  

 

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.