Školení

Školení probíhá v prostorách firmy. Po dobu trvání koronakrize je maximální počet účastníků snížen na 5, minimálně však 4. Každý má k dispozici samostatný počítač připojený na internet. Začátek školení je vždy v 9 hod. Součástí je hodinová přestávka na oběd (obědy nezajišťujeme). Školení probíhá pod vedením odborných lektorů – specialistů na příslušný software. Současně se školením je možné bezplatně konzultovat další programy s příslušným pracovníkem firmy.

Během školení jsou dodržována nařízená hygienická opatření.

EVIDENCE PŮDY 2020 přechod z verze 4 - intenzivní školení

Jednodenní úvod do Evidence půdy 2020 pro uživatele, kteří přecházejí z verze 4.XX. Školení má za cíl seznámit se co nejefektivněji se základními pojmy a základním způsobem práce v nové verzi programu. 

Číst dál

AG Tracker

Na školení se seznámíte se všemi možnostmi programu AG Tracker, a to včetně převodů dat s programem Agronom a Zelená nafta. 

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem aginfo@aginfo.cz nebo telefonicky 491 615 450 a domluvíme si individuální školení.

AGRONOM ® - ZÁKLADY

Školení je doporučeno začínajícím uživatelům programu. Náplní kurzu je seznámit účastníky s běžnými funkcemi programu, od základní obsluhy, až ke složitějším funkcím (filtry, množiny). Absolvent kurzu by měl být schopný zcela samostatně pracovat s programem. Součástí kurzu je i předvedení vazby na program Mapy.

Číst dál

AGRONOM ® - POKROČILÍ

Školení je určeno uživatelům, kteří mají zkušenosti s programem (není vhodné pro začátečníky). Výklad je zaměřen na nové a složitější funkce programu. Součástí je i seznámení s programy Sklizeň a s návazností na další programy (AG Tracker, Pastevní deník, ...). Část programu je věnována konzultaci konkrétních praktických problémů.

Číst dál