Školení

Školení probíhá v prostorách firmy. Po dobu trvání koronakrize je maximální počet účastníků snížen na 8, minimálně však 4. Každý má k dispozici samostatný počítač připojený na internet. Začátek školení je v 9:00, konec v 16:00. Součástí je hodinová přestávka na oběd (obědy nezajišťujeme, jsou možné v okolních restauracích). Ubytování zajišťujeme přednostně v sousedním penzionu, případně v místních hotelech a penzionech (hradí se při ubytování). Školení probíhá pod vedením odborných lektorů – specialistů na příslušný software. Současně se školením je možné bezplatně konzultovat další programy s příslušným pracovníkem firmy. Školení prozatím objednávejte telefonicky nebo mailem (491 615 450, aginfo@aginfo.cz). Ceny pro jednotlivá školení jsou uvedeny pro účastníky s platnou technologickou zárukou. 

AG Tracker

Na školení se seznámíte se všemi možnostmi programu AG Tracker, a to včetně převodů dat s programem Agronom a Zelená nafta. 

číst dál

AGRONOM ® - ZÁKLADY

Školení je doporučeno začínajícím uživatelům programu. Náplní kurzu je seznámit účastníky s běžnými funkcemi programu, od základní obsluhy, až ke složitějším funkcím (filtry, množiny). Absolvent kurzu by měl být schopný zcela samostatně pracovat s programem. Součástí kurzu je i předvedení vazby na program Mapy.

Číst dál

AGRONOM ® - POKROČILÍ

Školení je určeno uživatelům, kteří mají zkušenosti s programem (není vhodné pro začátečníky). Výklad je zaměřen na nové a složitější funkce programu. Součástí je i seznámení s programy Sklizeň a s návazností na další programy (AG Tracker, Pastevní deník, ...). Část programu je věnována konzultaci konkrétních praktických problémů.

Číst dál

EVIDENCE PŮDY ZÁKLADY

Třídenní školení je určeno zejména uživatelům, kteří s Evidencí půdy začínají. V průběhu školení se seznámíte jak se základním ovládáním programu, tak i s pokročilými metodami práce.  Pokud si před školením ujasníte vlastní požadavky na pachty, pak je můžete konzultovat s lektorem a zpracovat modelový příklad vystavování pachtovních smluv.

Číst dál

EVIDENCE PŮDY 2020 přechod z verze 4 (komplet)

Dvoudenní školení do Evidence půdy 2020 pro uživatele, kteří přecházejí z verze 4.XX. Školení má za cíl seznámit se jak základními pojmy a se základním způsobem práce v nové verzi programu, tak i s pokročilými metodami práce. 

Číst dál

EVIDENCE PŮDY 2020 přechod z verze 4 (základ)

Jednodenní úvod do Evidence půdy 2020 pro uživatele, kteří přecházejí z verze 4.XX. Školení má za cíl seznámit se základními pojmy a se základním způsobem práce v nové verzi programu a neobsahuje školení pokročilejších metod práce. 

Číst dál