Zelená nafta

Software pro evidenci nákupů a spotřeby nafty a topných olejů, včetně sestavení podkladů daňového přiznání na vratku spotřební daně. 

Vychází ze zákona 353/2003 Sb, 4/2019 Sb. a vyhlášky 79/2019 Sb.

Daňové přiznání sestavíte rychle a spolehlivě

Program vede kompletní agendu pro vratku spotřební daně, včetně sestavení daňového přiznání a potřebných příloh. Eviduje skutečnou spotřebu, slouží tak pro podání čtvrtletních přiznání.Program Zelená nafta je vyžíván stovkami zemědělských farem, a to již od doby, kdy vznikla možnost uplatnit vratku spotřební daně na PHM v zemědělství. Je vybaven řadou funkcí pro zrychlení a usnadnění práce, ať už se jedná o importy dat (pracovních operací a spotřeby) z programů AG Tracker nebo Agronom nebo o vestavěné funkce, které umožňují hromadná zadání, rozpočty spotřeby apod.  K dispozici je pak i řada sestav, které umožňují dokladování při případné kontrole pracovníkem celní správy. 

Provedené výkony můžete zobrazit na mapě

Součástí programu je mapový modul pro rychlé zobrazení na mapě. Snadno tak lze zobrazit pozemky např. dle provedených prací, strojů apod. Pro vlastní zobrazení je na výběr z různých podkladových map (ortofotomapy, podkladové mapy LPIS,...) a dalších mapových vrstev.

Daňové přiznání pro rostlinnou a živočišnou výrobu, pro rybníkářství a pro hospodaření v lese

S programem Zelená nafta snadno sestavíte daňová přiznání pro všechny typy hospodaření, u kterých vzniká nárok na vratku spotřební daně. Seznam pracovních výkonů je aktualizován dle celní správy. Obsahuje výkony s rozlišením nároku na vratku spotřební daně pro všechny typy výroby (rostlinná, živočišná, rybníkářství, hospodaření v lese).

Stále aktuální podklady pro výpočet koeficientu nároku na vratku

Program pracuje vždy s aktuálním číselníkem pracovních výkonů dle celní správy. Z portálu farmáře přebírá seznam produkčních bloků pro udání místa spotřeby, stavy zvířat pro výpočet intenzity chovu a podané žádosti pro výpočet podílu citlivých plodin. Automaticky generuje koeficient pro výpočet vratky spotřební daně.

Importy z tankovacích stanic

Program obsahuje import dat ze všech běžně užívaných tankovacích stanic. Nové typy stanic na základě žádosti průběžně doplňujeme. Po importu dat může být proveden rozpočet tankování na spotřebu pro provedené pracovní operace.

Výstupy z programu pokrývají požadavky celní správy

Výstupy z programu umožňují dokladování při záznamní povinnosti a byly v průběhu času doplněny i o reporty dle individuálních požadavků celní správy v regionech.

Pro zjednodušení práce můžete využít i údaje z programu Agronom®

Pokud jsou v programu Agronom® vedeny záznamy o provedené práci, případně i o použité technice, pak lze tyto údaje importovat do Zelené nafty. Tím je vytvořen základ pro sestavení daňového přiznání.

Kompletní podklady pro zelenou naftu vyřešíte s pomocí AG Tracker

Při napojení na program AG Tracker získáte každý měsíc kompletní podklad pro zelenou naftu za každý stroj. Jednotlivé pracovní operace jsou normovány na výkony dle číselníku celní správy. Pro rostlinnou výrobu je každá pracovní operace vztažena k místu výkonu, tj. k půdnímu bloku. Poklady ale získáte i pro ostatní druhy výroby.

Kniha jízd a další nadstavbové funkce

Program umožňuje i vedení knihy jízd, obsahuje řadu rozborových sestav a umožňuje i export do mezd.
 

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.