Začínáme s evidencí půdy

Třídenní školení pro uživatele, kteří s programem začínají.
V průběhu školení se seznámíte se základním ovládáním programu, naučíte se pracovat s daty katastru nemovitostí, s údaji z LPIS a vystavovat pachtovní smlouvy. Pokud si před školením ujasníte vlastní požadavky na pachty, pak je můžete konzultovat s lektorem a zpracovat modelový příklad vystavování pachtovních smluv. 
 

TERMÍN  VOLNÝCH MÍST  
10. - 12. června 2024 5 přihláška

 

Cena školení: 8 100 Kč bez DPH

Začátek školení: 1. den v 9 hod., další dny v 8 hod.

Konec školení: 16 hod.

Platba za školení probíhá předem na základě zaslané faktury, kterou zasíláme 7 dní před zahájením školení. Stornovat přihlášku bez poplatků lze před obdržením faktury.

Storno podmínky:
7 dní a více před konáním školením: zdarma
7 dní a méně s omluvou: převod zaplaceného školení na stejné školení v jiném termínu
Neúčast bez omluvy: platba bez náhrady

Obsah

1.den

 1. Základní pojmy – List vlastnictví, Vysvětlení systému poskytování dat od ČÚZK, Portál farmáře 
 2. Přenos dat KN do evidence s využitím produkčních bloků
 3. Základní registry
 4. Vystavení pachtovní smlouvy, Sestavení předlohy

2.den

 1. Opakování na příkladech k samostatnému procvičení
 2. Vystavení pachtovní smlouvy - pokročilé funkce
 3. Sestavení předlohy smlouvy
 4. Algoritmy smluv
 5. Registr pachtovních smluv
 6. Vysvětlení pojmu pachtovní rok
 7. Přepočet smluv k počátku platnosti

3.den

 1. Návrhy smluv
 2. Vystavování smluv pro osobu a LV, nevýhody a výhody jednotlivých řešení
 3. Vystavení smlouvy, vystavení smlouvy s LV s podílem vlastní firmy
 4. Přepočty smluv při změně a k počátku období, krácení pachtu, výpověď ze smlouvy s krácením pachtu
 5. Výpověď celé smlouvy s krácením, výpověď pozemku na smlouvě
 6. Sestavy registru smluv
 7. Hromadné přepočty smluv, navýšení pachtu při inflaci