Agroevidence luk a pastvin - nyní s dotačním manažerem

Splňuje Vaše hospodaření všechny zákonné a dotační požadavky (princip podmíněnosti)?

Obáváte se postihu v případě zjištění legislativního pochybení?

Agroevidence luk a pastvin je nově doplněna o funkci dotačního manažera. Dotační manažer Vám v maximálně možné míře pomůže plnit povinnosti příjemce dotací. Kontroluje dodržení obecných i specifických podmínek hospodaření při žádosti o dotace a pomůže dodržovat platné zákony a nařízení vlády.

Víte, že povinností každého zemědělského podnikatele je evidence hnojení, a to i na TTP?

Program automaticky vypočítává množství statkového hnojiva vyprodukovaného Vašimi zvířaty na pastvě. Vede povinnou evidenci hnojení (elektronicky) a umožňuje jednoduché odeslání do jednotného úložiště (pro subjekty nad 200 ha povinné). 

Využijte naplno dotačního manažera!

Program kontroluje dodržování podmínek pro získání dotací:

  •     •   přímé platby
  •     •   ekoplatby
  •     •   ekologické zemědělství
  •     •   AEKO
  •     •   ANC, ...

Kontrolovány jsou například povolené termíny pastvy a sečí, velikost nepokosených ploch, termíny likvidace nedopasků, limity dusíku, omezení hnojení, a to dle podmínek jednotlivých dotačních titulů. Pokud jsou zjištěna pochybení, je o této skutečnosti uživatel ihned informován.

Program Agroevidence luk a pastvin lze využít pro plánování činností. Software porovná Vaše plány činností na produkčním bloku s požadavky dotačních titulů a upozorní na situaci, kdy se neshodují. 

 

 

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.