Evidence skotu - novinky

Připravili jsme pro Vás přehled změn nové verze 2022.0.4.0

 

Evidence mléčného a masného skotu - novinky verze 2022.0.4.0

Zpřehlednili a zautomatizovali jsme importy dat od plemenářů.
Informace o provedených kontrolách užitkovosti, inseminacích a březosti lze nyní stahovat přímo z programu Evidence skotu, bez nutnosti stahování dalších souborů. Lze nastavit i automatickou aktualizaci dat, která probíhá denně (při prvním spuštění programu Evidence skotu) – stačí zadat co chcete aktualizovat a odkud.

Zdroje dat:

•  ČMSCH
•  CRV
•  MOOML
Pro importy dat z ČMSCH nabízíme i možnost přístupu k datům pomocí tzv. oprávněného přístupu.Tj. stačí, aby uživatel povolil přístup k datům pro AG info, a v programu Evidence skotu již může inseminace a KU importovat. 
Postup povolení oprávněného přístupu 

Stav systému 

V úvodním formuláři programu je nově doplněna záložka „Stav systému“ pro zobrazení informací:

 • •  zda jsou správně vyplněny přihlašovací údaje na portál farmáře
 • •  kolik zbývá ks objednaných ušních známek
 • •  kdy byly naposledy aktualizovány údaje o inseminacích a kontrolách užitkovosti
 • •  kdy byl proveden poslední export dat deníku nemocí a léčení
 •  
Další novinky a změny:
 • •  Karty zvířat: funkce na pravé tlačítko myši, možnost zadat pohyby, inseminace, vážení apod. pro konkrétní zvíře bez nutnosti řešit výběr
 • •  Zobrazení dle parametrů v kartách zvířat: doplněn filtr v záložce Reprodukce dle pohlaví telete
 • •  Objednané ušní známky: doplněno automatické vyřazení vyčerpaných řad ušních známek
 • •  Předání pohybů odběrateli: oprava generování souboru *.xml pro odběratele
 • • Uživatelské sestavy: doplněny položky "jméno", "O. jméno", "M. jméno"
 • • A další …