Produkce statkových hnojiv - novinky pro rok 2022

K dispozici je nová verze programu pro rok 2022, která obsahuje změny novelizace vyhlášky 377/2013 Sb.

Koncem loňského roku došlo k novelizaci vyhlášky 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv. Tak (kromě jiného) mění s platností od listopadu 2021 hodnoty průměrného přívodu živin.

Změny:

V číselníku typů produkce se proto nově rozlišuje platnost (viz obr).

 

 » Další novinky:

     › Nový typ ustájení s produkcí kejdy - neředěná kejda

         · doplněn nový typ ustájení "08 - ustájení s produkcí kejdy nebo drůbežího trusu - neředěná kejda, drůbeží trus"

          · nový typ ustájení 08 nahrazuje původní příznak "ředěno" pro výpočet minimálních skladovacích kapacit

     › Import stavů zvířat z LPIS

          · rozlišení kategorií otelených jalovic podle příznaku "DojenyStatut" mléčných/masných krav

     › Import stavů zvířat z Evidence mléčného/masného skotu

          · rozlišení kategorií otelených jalovic podle nastavení mléčná/masná

          · rozlišení otelených/neotelených jalovic nad 2 roky podle nové položky "datum 1. otelení" v Evidenci skotu

     › Číselníky

          · Kategorie zvířat, ustájení a typy produkce - doplněn filtr dle typu ustájení

          · Skladovací kapacity dle kategorií a ustájení - doplněn filtr dle typu ustájení

     › Sestavy

          · přeskupení sestav

          · úprava HNJI0019 "výpočet doby do zaplnění skladu" - červeně sklady, které nesplňují zákonnou minimální kapacitu (Sestavy, 2.2)

     › a další...

 Software Produkce statkových hnojiv – program pro výpočet produkce statkových hnojiv na základě typu ustájení zvířat