Evidence půdy - podpachtovní smlouvy výdej a pachtovní smlouva na vlastní pozemky

Vystavení "podpachtovní smlouvy - výdej" a pachtovní smlouvy na vlastní pozemky je velice jednoduché. Zde popsaný postup je velice snadný a efektivní – seznamte se s ním.

Z hlediska smluvního souhlasu pro využití parcel jiným uživatelem rozlišujeme dva případy:

   •   poskytujeme parcely na které máme pacht nebo podpacht

   •   poskytujeme vlastní parcely

Z věcného hlediska se jedná o "výdej parcel jinému uživateli". Z hlediska pachtu, pak inkasujeme za tyto parcely pachtovné. Z těchto důvodů jsou oba případy v programu zahrnuty do kapitoly "podpachtovní smlouvy - výdej", a to i přesto, že u smluv na vlastní pozemky se jedná o pacht. Oba případy se pak budou lišit textací smluv. Proto je odlišíme různým typem předlohy.

Automatická identifikace parcel do půdních bloků jiných uživatelů

Program automaticky identifikuje parcely do bloků jiných uživatelů. To znamená, že v každém okamžiku máme aktuální informaci, kdo užívá parcely, které máme v evidenci. Tuto informaci nalezneme jak v registru parcel na záložce "Zařazení do bloků", tak v registru listu vlastnictví. Komplexní pohled na bloky jiných uživatelů je pak přístupný ve volbě "Produkční bloky, 3 - seznam bloků jiných uživatelů". Automatickou identifikaci parcel do "cizích bloků" pak lze využít pro snadné sestavení podpachtovních smluv - výdej.

Pozor na zákaz podpachtu

Vlastník parcely nemusí souhlasit s následným podpachtem. Parcely, u kterých se tento zákaz vyskytuje, lze označit příznakem "zákaz podpachtu" v registru parcel (sekce "Parametry s vlivem na pacht"). Tento příznak je viditelný i v registru smluv u nasmlouvaných pozemků. Takto označené pozemku pak nevstupují do podpachtovních smluv - výdej.

Jak postupovat při vystavení podpachtovní smlouvy - výdej a pachtovní smlouvy na vlastní pozemky

Pro snadné vystavení podpachtovní smlouvy výdej nebo pachtovní smlouvy na vlastní pozemky můžeme využít volbu "Manažerské přehledy, Bilanční a rozborové nástroje" nebo "Podpacht výdej (PP-), 5 - vystavení smlouvy pomocí bilančních nástrojů. Zde máme k dispozici následující formulář:

Zde stačí vybrat uživatele, omezit malé průniky parcel s bloky, vybrat "Pouze vlastní parcely" nebo "Pouze parcely v pachtu a podpachtu příjem", tlačítkem "Načti údaje" vybrat parcely dle zatrženích kritérií a pomocí tlačítka "Vystavení smlouvy podpacht ..." přejít k vystavení smlouvy. Volba "Pouze vlastní parcely" slouží k vystavení pachtovní smlouvy, volba "Pouze parcely v pachtu a podpachtu - příjem" pak pro "podpachtovní smlouvy - výdej".

Formulář dává i možností  filtrování parcel dle právního důvodu užívání. Ve střední části pak je informace o zařazení do bloků a právních důvodech užívání.  Tlačítka ve spodní části pak umožňují tisky, zobrazení parcel v registru a zobrazení na mapě.

Software Evidence půdy - nejrozšířenější program pro pachovní a podpachtovní smlouvy v ČR