Evidence mléčného a masného skotu - novinky

Připravili jsem pro Vás přehled změn nové verze 2022.0.2.0

 

Evidence mléčného a masného skotu - novinky verze 2022.0.2.0

Nová verze mění režim vyhodnocování chyb při odesílání hlášení online.

Pro ověřování a zasílání hlášení pohybů online je použita nová verze webové služby.

V předchozích verzích bylo buď zpracováno celé hlášení (pokud bylo bez chyb) nebo nic (pokud se vyskytly nějaké chyby).

Nová verze zpracuje všechny správné pohyby, případné chybné pohyby zamítne. Tj. zůstanou neodeslané k dořešení.

 

Po zaslání dávky program zobrazí stav zpracování. Tj. počty správných (přijatých) a chybných (odmítnutých) pohybů.

Pokud je hlášení bez chyb, jsou všechny pohyby zpracovány.

Pokud hlášení obsahuje chyby, pak správné pohyby jsou zpracovány, chybné zůstávají k dořešení (nenahlášené). Např. z hlášení dle obr. je 5 pohybů zpracováno a 1 zamítnut.

Postup pro odeslání hlášení lze shlédnout na video-ukázce.

 

Další novinky a změny:

1. Číselník VDJ / DJ

    - doplněn výpočet dle Vyhlášky 377/2013 Sb., tj. výpočet včetně rozlišení pohlaví a data prvního otelení

    - rozlišení evidence VDJ/DJ

2. Karty zvířat

    - doplněna evidence data 1. otelení

    - doplněn sloupec "Kat. VDJ"

    - doplněn filtr dle kategorie VDJ/DJ - aktuální, stav k datu, změna od-do

3. Počáteční import zvířat dle LPIS

    - doplnění chybějících býků v reprodukci dle karet telat

    - úprava pro harémové připouštění

4. Kontrola stavu zvířat

    - doplněno dohledání rozdílného data prvního otelení

5. Uživatelské sestavy

    - doplněny položky „datum 1. otelení“ a „Název kat. VDJ“

6. A další…