Evidence půdy - půdní bloky a právní důvod užívání - novinky verze 2021.2.2

Přehled o celkovém stavu půdních bloků z hlediska právního důvodu užívání, přináší verze 2021.2.2.

Produkční bloky a právní důvod užívání (PDÚ)

Volba: Produkční bloky, A - vlastní bloky - právní důvod užívání

Právní důvod užívání  (dále jen PDÚ) u parcel (ve smyslu katastru nemovitostí) je procentuální vyjádření vlastních podílů na pozemku, uzavřených pachtů a podpachtů na parcelu. U produkčních bloků je tento právní důvod užívání přepočten na výměru produkčního bloku a je opět vyjádřen procentuálně.

Nová volba programu dává jasný a detailní přehled o stavu PDÚ bloků a parcel v půdním bloku:  

Pomocí funkce "Mapa" si můžeme snadno zobrazit stav vybraného bloku:

nebo stav všech vlastních bloků:

 

Nový editor pro pořizování parcel

Volba: Parcely, P - nové parcely (ruční vkládání)

Na základě žádosti uživatelů zařazujeme nový editor pro ruční vkládání parcel. Editor je plně uživatelsky nastavitelný (tj. můžete skrýt nepoužívaná pole). Editor u nového záznamu duplikuje vhodná pole z posledního uloženého záznamu. Dále je zde možné přejít do registru LV pro pořízení nových listů vlastnictví (tlačítko v řádku parcely - sloupec "LV").