Školení Evidence půdy 2021

S potěšením můžeme konečně říci: Začínáme pořádat školení!

S potěšením můžeme konečně říci: Začínáme pořádat školení!

V tuto chvíli jsou k dispozici termíny pro program Evidence půdy 2021. 

 

Školení probíhá v prostorách firmy, pod vedením odborných lektorů – specialistů na příslušný software. Každý účastník má k dispozici samostatný počítač připojený na internet. Začátek školení je vždy v 9 hod. Součástí je hodinová přestávka na oběd (obědy nezajišťujeme). Současně se školením je možné bezplatně konzultovat další programy s příslušným pracovníkem firmy.

Během školení jsou dodržována nařízená hygienická opatření.