Evidence půdy 2021 - nástroj pro manažery

Evidence půdy 2021: to je řada důležitých nástrojů a podkladů pro manažerská rozhodnutí

Právní důvod užívání

U každé parcely vyjadřujeme právní důvod užívání v procentech. Právní důvod užívání je stanoven na základě vlastnictví, pachtů a podpachtů (příjem).

Číst dál

Kompletní informace o všech parcelách ve vlastnictví osoby

Pokud provádíte aktualizaci dle dat katastru nemovitostí, pak máte i kompletní informaci o všech parcelách vybrané osoby, a to včetně zařazení parcel do bloků ("vlastních i cizích").

Číst dál

Rozbory a bilance ve vztahu k jiným uživatelům

Cílem bilancí je narovnání uživatelských vztahů s okolními zemědělci formou podpachtů příjem a výdej. K tomuto slouží řada nástrojů.  Parcely jsou automaticky identifikovány do bloků vlastních a  bloků jiných uživatelů. Na základě této identifikace, vlastnictví, pachtů a podpachtů vzniká tak vzájemná bilance vztahů s jinými uživateli. Bilance užívané výměry oproti uzavřeným pachtů a podpachtům může pak sloužit jako výchozí bod pro jednání s partnery o směnách. Naše evidence půdy obsahuje i nástroj pro zjištění stavu s konkrétním jiným uživatelem bloku a pro snadné vystavení podpachtovní smlouvy - výdej.

Důležitým nástrojem pro kontrolu stavu evidence půdy je komplexní přehled o parcelách, pachtech a podpachtech (příjem/výdej) - viz. dále.

Číst dál

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu vede seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků u parcel. Signalizace tohoto u parcel je důležitým prvkem v evidenci.

Číst dál

Výše pachtovného za pachtovní rok

Výše pachtovného za smlouvu může být (a v mnoha případech je) je v průběhu roku proměnná. Jako důležité se proto jeví zavedení pojmu pachtovní rok, jako období, za které je vyplácen pacht. V průběhu tohoto roku mohou být pachty kráceny nebo povýšeny dle doby užívání parcely. Přijetím konstrukce pachtovního roku lze pak velice snadno sestavovat dodatky pachtovních smluv s akceptováním doby užívání jednotlivých parcel. Pachtovné je ale vždy sčítáno za celý pachtovní rok. Máte tedy vždy k dispozici údaj o celkových pachtech, podpachtech příjem a výdej. 

Číst dál

Dražby

Průběžně zasíláme informace o dražbách.

Číst dál

Další informace

Pachtovní a podpachtovní smlouvy, pachtovní rok, vazba na katastr nemovitostí, vedení historie.

Číst dál