Evidence půdy verze 2021.1.0

Evidence půdy 2021 nyní přináší řadu novinek, seznamte se s nimi.

 

Verze 2021.1.0 přináší více jak 40 změn a nových doplnění. Nejpodstatnější jsou následující:

Nový vzhled uživatelských formulářů

Uživatelské formuláře lze snadno nastavit dle Vašich potřeb. Nově můžete zapínat a vypínat celé sekce a nejen sloupce. Tj. můžete si snadno sestavit "obrazovky" dle vlastní potřeby. Úplnou novinkou pak je i volba horizontálního nebo vertikálního rozložení hlavního formuláře a záložek.

Navýšení pachtu o inflaci

Nyní velice snadno navýšíte smlouvy o inflační bonus. Pro toto je k dispozici "průvodce" pomocí kterého snadno navýšíte pacht pro skupinu smluv nebo všechny smlouvy platné v pachtovním roce.

Manažerské sestavy a bilance pozemků

Sestavy a nástroje, které dávají manažerům celkový přehled o parcelách a půdních blocích z hlediska vlastnictví, pachtů a podpachtů byly rozšířeny o bilanční přehled po jednotlivých katastrech. Z tohoto výstupu je ihned zřejmé, jakou výměrou disponuji z hlediska vlastnictví, pachtů a podpachtů vůči půdním blokům na kterých hospodařím. Podrobněji zde

Nový hlídač v registru smluv, tlačítko "Na vyřešení"

Pokud je třeba řešit smlouvy z hlediska přepočtu daně z nemovitostí nebo z hlediska blížícího se konce platnosti smlouvy, pak je toto signalizováno a následně je možné velice snadno provést související operace.

Nový registr nedostatečně identifikovaných vlastníků

Nový registr dává nejen přehled o parcelách s nedostatečně identifikovanými vlastníky, ale zároveň signalizuje i parcely, které leží v užívaném půdním bloku, případně jejich existenci ve vlastní evidenci. U každé parcely pak je i informace do kterého bloku spadá a to včetně uživatele bloku. Samozřejmostí je pak i zobrazení na mapě. Ve vlastní evidenci jsou parcely označeny zřetelným příznakem. Parcely s nedostatečně identifikovanými vlastníky jsou aktualizovány dle posledního známého stavu.

Změny v mapovém modulu

Mapový modul zavádí novou "zelenou kategorii" - pozemky s právním důvodem užívání nad 99,5%. Dále umožňuje snadno provádět měření vzdáleností a výměr.