Evidence půdy 2021 nabízí manažerům 3 typy bilancí

Základní bilancí je "bilance po katastrech", následuje "bilance dle uživatelů produkčních bloků" a třetí dle "pachtů a podpachtů".

Bilance po katastrech

Bilance po katastrech udává a srovnává výměru vlastních bloků s výměrou vlastních pozemků a pozemků v pachtu a podpachtu (příjem/výdej). Dává zároveň sumární pohled na výměru s právním důvodem užívání. Bilance nebere v úvahu konkrétní jiné uživatele produkčních bloků.

Bilanci naleznete ve volbě: Manažerské přehledy, Bilance a přehledy, Bilance po katastrech (NOPA0202).

Bilance parcel v pachtu a podpachtu/příjem dle uživatelů 

Bilance dle uživatelů vychází ze zařazení parcel do bloků jiných uživatelů. Dává sumární přehled, jak máme vlastní parcely a parcely v podpachtu/příjem pokryty podpachty/výdej.  

Bilanci naleznete ve volbě: Manažerské přehledy, Bilance a přehledy, Bilance pro katastr s přehledem o užívání parcel v blocích jiných uživatelů (R003).

Vzájemná bilance pachtů a podpachtů

Srovnává pachtovní smlouvy a podpachty příjem/výdej mezi Vámi a jednotlivými uživateli, a to z hlediska parcel,  výměr a výše pachtů.  

Bilanci naleznete ve volbě: Manažerské přehledy, Bilance směn pozemků.

Bilanční a rozborové nástroje

Pro detailní řešení směn (podpachtů příjem/výdej) jsou k dispozici bilanční a rozborové nástroje. Nástroje umožňují selekci pozemků dle různých kritérií, zobrazování na mapě, přípravu reportů pro jednání a v neposlední řadě sestavení podpachtovních smluv nebo jejich návrhů.

Volba: Manažerské nástroje, 3 - bilanční a rozborové nástroje. 

Problematice bilancí je věnována 5. lekce webináře (první vysílání v týdnu od 1.3.2021).