Jak správně zakreslit zemědělské parcely na Portálu farmáře

Zemědělské parcely slouží farmářům k pojmenování pozemku a k zavedení osevního postupu. V případě, že na 1 DPB je založena 1 parcela, není nutné parcelu zakreslovat - zákres se přebírá ze zákresu DPB. Zákres parcely má smysl pouze v případě, že na jednom DPB je založeno více parcel.

 

1. Výběr DPB - Zemědělské parcely

Nejprve vyberte požadovaný DPB z nabídky, poté klikněte na záložku Zem. parcely pro zobrazení veškerých zemědělských parcel na vybraném DPB.

 Zakres_1

 2. Výběr konkrétní zem. parcely - výměry

Kliknutím na Název vyberete požadovanou zemědělskou parcelu. Ve spodní části tabulky se zobrazí podrobnosti o dané parcele. Vyberte záložku Výměry.

 

 3. Nástroje pro kreslení

Pomocí tlačítka "Kreslení" na spodním panelu zobrazíte panel nástrojů pro Zákres.

 4. Výběr zákresu z možností

Z panelu vyberte ZP - zemědělská parcela

5. Vytvoření nového zákresu

Kliknutím na tlačítko pro vytvoření nového zákresu můžete začít vytvářet zákres.

Zde naleznete VIDEONÁVOD na vytvoření zákresu zemědělské parcely.

6. Uložení zákresu

Po vytvoření zákresu nezapomeňte zákres uložit kliknutím na tlačítko "Uložit".

7. Zobrazení zákresu v tabulce

Po úspěšném vytvoření zákresu se toto projeví také v detailu parcely (tabulka na pravé straně dole), kde se ve sloupci Zákres objeví zaškrtnutí. Doporučujeme využít výměru zákresu, je nutné zaškrtnout "Použít výměru".

8. Pro kontrolu

Po provedeném zákresu se u vybrané zemědělské parcely zobrazí zaškrtnutí ve sloupci Zákres.